Facebook Pinterest

Platforma ODR

 

Od 15 lutego 2016 r. Zamawiający, będący konsumentem, może korzystać z  pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Zamawiającym umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres poczty elektronicznej to: kontakt@net4chic.com  

LogowanieWygeneruj nowe hasło
Rejestracja